Home

XPRINC (spreek uit: "eksprink") is een bureau voor forensisch-psychiatrische expertise in de breedste zin des woords. 

Wij, Coen van Gestel en Ivo van Outheusden, zijn beiden werkzaam in een forensische ggz en hebben ruime ervaring in deze specifieke branche, zowel klinisch als ambulant en zowel uitvoerend als in het management. Daarnaast hebben we als vast gerechtelijk deskundige reeds honderden rapportages Pro Justitia (PJR) uitgebracht, ook in geruchtmakende zaken. 

Wij willen ons werkgebied nu gaan uitbreiden, zowel inhoudelijk als in geografische zin. XPRINC kan verschillende soorten expertise leveren, waarbij u kunt denken aan: 

Voor rapportages rekenen wij vooralsnog het gebruikelijke uurtarief van Justitie. Voor andere freelancewerkzaamheden kan XPRINC u, uiteraard geheel vrijblijvend en eventueel na vooroverleg, een offerte uitbrengen. 

Graag nodigen wij u uit om van onze diensten gebruik te maken.